Dojenje

TRUDNO?A
Dojenje (delimi?no iz teksta »Životne poruke« Unicef)

Maj?ino mleko najbolja je mogu?a hrana i pi?e za bebu. Odoj?etu nije potebna nikakva druga hrana ili pi?e do približno šestog meseca života.

Maj?ino mleko je najbolja hrana koju ?e dete ikada imati. Sve zamene (kravlje mleko, vešta?ko mleko, rastvoreno mleko u prahu, kaše od žitarica….) mnogo su manje vredne od maj?inog mleka. Maj?ino mleko, samo, obezbe?uje normalan rani razvoj i rast bebice. Ukoliko ovo izostaje javiti se pedijatru.

 

Dojenje treba da po?ne što pre po poro?aju. Prakti?no svaka majka može da doji svoju bebu.

Majke i novoro?em?ad ne treba da budu u odvojenim sobama. Ako dojenje po?ne odmah po poro?aju, obezbe?uje se uredan «rad« dojki i po?etak lu?enja mleka.

 

Dojenje podsti?e stvaranje još više mleka. Bebi je potrebno da ?esto sisa da bi se proizvelo dovoljno mleka za zadovoljavanje njenih potreba.

Od samog ro?enja, bebu treba dojiti kad god ona to želi. Beba ?e imati dovoljno mleka, bi?e zdravija, a dojke ?e biti manje ote?ene i manje bolne.

 

Dojenje doprinosi da se bebe i mala deca zaštite od opasnih bolesti.

Maj?ino mleko predstavlja izvor zdravlja za bebu. Ono doprinosi zaštiti bebe od proliva, kašlja, prehlade i drugih ?estih bolesti. Najjeftiniji na?in ishrane.

 

Kada dete dostigne uzrast od oko šest meseci, potrebna mu je raznovrsna dopunska hrana, ali sa dojenjem po mogu?stvu treba nastaviti i posle navršene prve godine života.

Majka može da nastavi da doji dete dok god ono to želi. Dojenje je dobro za dete kao deo obroka, ili izme?u obroka ili kad god dete ose?a glad. Dojenje umiruje dete kad god je uplašeno, povre?eno, ljuto ili uplakano.

 

Dojenje majci pruža prili?no pouzdanu zaštitu od trudno?e šest meseci po poro?aju; ako majka ?esto doji svoju bebu, danju i no?u, ako se bebi ne daje redovno druga hrana ili pi?e i ako majka i dalje nema menstruciju.

Najbolje za zdravlje majke i njenog deteta je ako ne do?e do nove trudno?e sve dok njeno najmla?e dete ne bude starosti dve godine.

Podeli sa prijateljima
  •  
  •  
  •  
  •  
  •