Pušenje i trudnoća

TRUDNOĆA
Pušenje i trudnoća

Nikotin se koncentriše u fetalnoj krvi, amnionskoj tečnosti i majčinom mleku.
Koncetracije nikotina su veće u fetalnoj krvi od koncetracija u majčinoj krvi.
Prvo je primećeno da dolazi do usporenog razvoja fetusa i dece kod majki pušača. Sada se zna da je delovanje sastojaka duvana negativno tokom čitave trudnoće i da su najznačajnije posledice dejstva duvana:

  • učestalija pojava spontanih pobačaja tokom prvog trimestra i
  • učestalija pojava odlubljivanja posteljice, prevremenih porođaja i manje težine plodova tokom trećeg trimestra trudnoće.

 

Svakodnevno se širom sveta rade studije o štetnom uticaju duvana na čoveka, pogotovo na trudnoću. Naslućuju se veze između niza poremećaja plodova i upotrebe duvana od strane trudnica. Smatra se da pušenje, bilo aktivno ili pasivno, povećava rizik od pojave slabosti respiratornog sistema i pojave astme tokom života kod ugroženih plodova, da daje češću pojavu rascepa usana i deformitete stopala, da snižava reproduktivnu sposobnost jajnika i testisa, snižava inteligenciju ove dece i td.

Podeli sa prijateljima
  •  
  •  
  •  
  •  
  •