Prevencija i rano otkrivanje karcinoma dojke

Faktor rizika i prevencija karcinoma
Prevencija i rano otkrivanje karcinoma dojke

Karcinom dojke je najčešći maligni tumor kod žena, kod nas i u svetu.Godišnje u svetu oboli do 1 500.000 žena, kod nas oboli oko 3700, a umre do 1300 žena svake godine.

Rak dojke je na trećem mestu kao uzrok smrti kod žena starosti 45-64 godine, posle cerebrovaskularnih bolesti i ishemijske bolesti srca. Smrtnost od karcinoma dojke čini 18% ukupne smrtnosti od karcinoma.
U našoj zemlji, kod samo 20% žena tumor dojke se otkrije dok je još manjih dimezija, manji od 2cm.

 

Metode za rano otkrivanje karcinoma dojki u opštoj populaciji :

Samopregled dojki – Vrši se od 30 godine života nadalje svakog ili svakog dugog meseca u periodu nakon menstruacije.

Klinički pregled dojki – Vrši se od 40 godine života nadalje od strane lekara* i on uključuje vizuelni i ručni pregled dojki i regionalnih limfnih žlezda, kao i upotrebu ultrazvučnog pregleda kao pomoćnog dijagnostičkog metoda.

Rentgenski (mamografski) pregled dojki – Vrši se od 50-70 godine života na dve godine (u SAD se preporučuje od 40-e godine). Ovo je najefikasnija metoda za rano otkrivanje raka dojki.

 

*Metode za rano otkrivanje karcinoma dojki kod rizičnih grupa određuje ordinirajući lekar.

*Ordinirajući (Vaš) doktor može biti onkolog, lekar opšte prakse, ginekolog ili drugi lekar sa potrebnim znanjima. Kod prvog kontakta se razgovorom i pregledom procenjuje rizik za rak dojke i na osnovu toga se preporučuju metode i režimi pregleda. Lekar obučava pacijentkinju za vršenje samopregleda.

Podeli sa prijateljima
  •  
  •  
  •  
  •  
  •