Dileme

Kada pijete šaku lekova, teško je izmeriti korist i štetu.
To nije racionalno le?enje.

Nekada je granica izme?u leka i otrova vrlo uska i nerazgovetna.
Takve su i ljudske uloge..

Podeli sa prijateljima
  •  
  •  
  •  
  •  
  •