Putovanja i trudnoća

Često me trudnice, na pregledima, pitaju da li mogu da putuju, da li mogu da idu na more i td. Ja, gotovo uvek, odgovaram da ne preporučujem duga putovanja i udaljavanja tokom trudnoće. S obzirom da Srbija nema more, svaki takav odlazak znači odlazak u inostranstvo.
Svako putovanje, samo po sebi, povećava opšte rizike i rizike vezane za trudnoću. Dalje, tok trudnoća nije potpuno predvidiv. Moguće su komplikacije, koje su, svakako, složenija životna stanja kada je čovek daleko od svog doma i svoje zdravstvene službe.
Ima još dosta aspekata koji govore protiv dugih i dužednevnih odlazaka i udaljavanja tokom trudnoća.
Međutim, mišljenja su različita, i među stručnjacima.
Ne treba zaboraviti, takođe, da odlazak na odmor ili na more, za mnoge Srbe , predstavlja pitanje časti i preživljavanja, te se ovakvi saveti doživljavaju kao suviše sputavajući i frustrirajući.
Avanturisti idu za svojom zvezdom, ne pitajući za cenu.

Podeli sa prijateljima
  •  
  •  
  •  
  •  
  •